• Teie kasutajasessioon aegus, süsteemi kasutamiseks palun logige uuesti sisse!

Avaleht

Pakendiregistri eesmärk on turule lastud kauba pakendite, Eestis tekkinud pakendijäätmete, pakendi korduskasutuse, pakendijäätmete taaskasutamise, taaskasutamise sihtarvude täitmise ning tarbitud õhukeste ja eriti õhukeste plastkandekottide kohta arvestuse pidamine pakendiseadusest ja pakendiaktsiisi seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks, järelevalve teostamiseks ning Euroopa Komisjonile pakendijäätmete ning õhukeste ja eriti õhukeste plastkandekottide tarbimise kohta teabe esitamiseks.

Registri vastutav töötleja on Keskkonnaministeerium.

Registri volitatud töötlejad on Keskkonnaagentuur ja Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus.

Juhatuse liikmetele luuakse infosüsteemi poolt automaatselt kasutajakonto vastavalt äriregistri esindusõiguse päringule. Juhatuse liige saab infosüsteemi sisenedes volitada teisi töötajaid Pakendiregistrisse andmeid esitama. Isiku tuvastus toimub kasutades ID-kaarti, Mobiil-ID või Smart-ID.

 

Euroopa Komisjonile esitatud pakendijäätmete andmed jäätmearuannete põhjal aastate lõikes